Παραδόσεις σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ και ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Όροι Χρήσης – Απόρρητο

Το https://aegeanspar.gr/είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου της ελληνικής εταιρείας SPAR FOOD & FUEL AE, με διακριτό τίτλο AEGEAN SPAR EXPRESS, που εδρεύει στον ΑΛΙΜΟ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 17455 και εκπροσωπείται νόμιμα, με  Α.Φ.Μ. 800462417 και ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected] και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2109883437. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της AEGEAN SPAR EXPRESS, που βρίσκεται στην διεύθυνση https://aegeanspar.gr/. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα https://aegeanspar.gr/συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 1. Όροι

Η AEGEAN SPAR EXPRESS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η AEGEAN SPAR EXPRESS αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H AEGEAN SPAR EXPRESS δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της https://aegeanspar.gr/, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες , από το ηλεκτρονικό κατάστημα της AEGEAN SPAR EXPRESS, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 1. Χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος

Χρήση του eshop μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Κάθε χρήστης τεκμαίρεται ότι πληροί τα ως άνω κριτήρια, τόσο ο ίδιος όσο και ο εντεταλμένος από τον χρήστη για παραλαβή της παραγγελίας. Η AEGEAN SPAR EXPRESS δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς δεν μπορεί να προβεί σε οποιουδήποτε είδους έλεγχο των στοιχείων.
Για να κάνει κάποιος χρήση του eshop θα πρέπει να έχει ή να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό (web account), βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις του https://aegeanspar.gr/. Διευκρινίζεται ότι αρχικά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει προσωπικό λογαριασμό μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η AEGEAN SPAR EXPRESS παραδίδει σε όλη την Αττική και σε όλες τις μαρίνες της Ελλάδος , όπως αναγράφεται στην επικεφαλίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων όπου εάν είναι εκτός Αττικής και δεν αφορά σε μαρίνα, θα απορριφθεί. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η AEGEAN SPAR EXPRESS σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη.

Επισημαίνεται ότι κάθε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να κάνει χρήση του και να προβεί στη δημιουργία παραγγελίας χωρίς να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για επικοινωνία και την παράδοση της παραγγελίας. Στην περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών χωρίς την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (web account) ισχύουν οι παρόντες όροι καθώς και ειδικοί όροι που παρατίθενται στο άρθρο «Παραγγελία χωρίς προσωπικό λογαριασμό (web account)».

 1. Διαδικασία παραγγελίας

Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της AEGEAN SPAR EXPRESS. Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του κάθε χρήστη. Η αποστολή οποιουδήποτε αποδεικτικού καταχώρισης της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα.
Κατά την επιλογή των προϊόντων θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων.
Κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και σύμφωνα με την τιμή μονάδας μέτρησης κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η AEGEAN SPAR EXPRESS θα ενημερώνει τον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του είτε την υπαναχώρησή του κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η AEGEAN SPAR EXPRESS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται την εκτέλεση της παραγγελίας όπως τελικά αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει και της διαθεσιμότητας.

Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα δηλώνει τον αριθμό κάρτας πιστότητας εάν έχει, την ημερομηνία και το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας βάσει των επιλογών που του δίνεται από το σύστημα. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι αληθή πλήρη και ακριβή. Η AEGEAN SPAR EXPRESS δεν ευθύνεται για μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται κτίριο ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα εμφανίζεται το συνολικά εκτιμώμενο ποσό, και το τυχόν κόστος μεταφορικών. Το ποσό αυτό δεν είναι τελικό και ο χρήστης το γνωρίζει αυτό και το αποδέχεται καθώς ενδέχεται να περιλαμβάνονται προϊόντα με μεταβλητό βάρος και ενδέχεται κάποια προϊόντα να μην είναι διαθέσιμα κατά την εκτέλεση της παραγγελίας.
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης θα λαμβάνει στο e-mail που έχει δηλώσει ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της παραγγελίας του και τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει.

Ο χρήστης/πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη της παραγγελίας του, όπως αυτή μπορεί να έχει διαμορφωθεί λόγω αντικαταστάσεων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί τότε ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών. Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την AEGEAN SPAR EXPRESS.

 1. Πληρωμή παραγγελίας

Η πληρωμή της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται είτε κατά το χρόνο παραλαβής με μετρητά ή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με online πληρωμή είτε με άμεση τραπεζική μεταφορά.

  1. Πληρωμή με αντικαταβολή:

Εάν ο χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, επιβαρύνεται με 3€.

Ο χρήστης ενημερώνεται για το τελικό ποσό που καλείται να καταβάλει. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο.

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει την AEGEAN SPAR EXPRESS αν κατά την παράδοση των προϊόντων θα προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή με καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της κάρτας κατά την παραγγελία καθώς η χρέωση της όποιας κάρτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την παράδοση και αποδοχή από τον χρήστη της παραγγελίας και της αξίας αυτής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω.

  1. Πληρωμή με Online payment

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του. Η υπηρεσία πληρωμής με χρήση κάρτας online γίνεται με την υποστήριξη της ALPHA BANK.
Η AEGEAN SPAR EXPRESS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της συναλλαγής και σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί με οποιαδήποτε μορφή στοιχεία της κάρτας. Παρόλα αυτά οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβάλλον από το οποίο πραγματοποιούν τη συναλλαγή είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση η AEGEAN SPAR EXPRESS δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας. Για τη διασφάλιση της συναλλαγής ο χρήστης εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του θα οδηγηθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα στοιχεία υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους για να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους και  αποτελεί ένα μηχανισμό ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας η AEGEAN SPAR EXPRESS εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα προβαίνει στην αποδέσμευση του ποσού. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδώσει την εκάστοτε κάρτα.
Διευκρινίζεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιστροφή μετρητών.

  1. Άμεση τραπεζική μεταφορά

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω άμεσης τραπεζικής μεταφοράς, θα πρέπει να κάνει τραπεζική κατάθεση (έμβασμα) για το σύνολο της αξίας της παραγγελίας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς :

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΙΒΑΝ: GR7901727930005793066011044

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: SPAR FOOD AND FUEL AE

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK:

ΙΒΑΝ: GR3901401920192002002010642

ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΣ: SPAR FOOD AND FUEL AE

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

ΙΒΑΝ: GR2801106690000066900388068

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: SPAR FOOD AND FUEL AE

 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK EFG

IBAN: GR7302601420000930200651346

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: SPAR FOOD AND FUEL AE

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας η AEGEAN SPAR EXPRESS εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών θα προβαίνει στην αποδέσμευση του ποσού. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδώσει την εκάστοτε κάρτα.
Διευκρινίζεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επιστροφή μετρητών.

 1. Τροποποίηση / Ακύρωση παραγγελίας.

Ο χρήστης δύναται να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής ή  να ζητήσει τη μετάθεση της ώρας παράδοσης της παραγγελίας του σε άλλη ώρα εντός της ημέρας παράδοσης καλώντας στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας της AEGEAN SPAR EXPRESS στο 2109883437.
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το customer care της AEGEAN SPAR EXPRESS στο τηλέφωνο 2109883437 για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης της παραγγελίας του (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου).

 1. Παράδοση / Παραλαβή προϊόντων

Ο χρήστης / πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει την παραδοθείσα σε αυτόν παραγγελία.

 1. Επιστροφή προϊόντων

Ο χρήστης δύναται να αξιώσει την επιστροφή προϊόντων είτε γιατί δεν είναι αυτά που είχαν παραγγελθεί από τον ίδιο είτε γιατί αυτά που προστέθηκαν σε αντικατάσταση άλλων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του.
Διευκρινίζεται ότι τα φρέσκα προϊόντα δύναται να επιστραφούν μόνο την ίδια μέρα παράδοσης της παραγγελίας.
Για την επιστροφή των προϊόντων ο χρήστης υποχρεούται να επικοινωνήσει με το customer care της AEGEAN SPAR EXPRESS στο τηλέφωνο 2109883437 να δώσει τα στοιχεία της παραγγελίας του και να ζητήσει την επιστροφή συγκεκριμένων προϊόντων. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από εκπροσώπους της AEGEAN SPAR EXPRESS και με ευθύνη δική της.

 1. Παραγγελία χωρίς προσωπικό λογαριασμό (web account)

Η AEGEAN SPAR EXPRESS δίνει τη δυνατότητα σε  αυτούς που δεν έχουν λογαριασμό ή δεν θέλουν να δημιουργήσουν λογαριασμό, να κάνουν τις αγορές τους μέσω του eshop. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης δεν απαιτείται να προβεί στη δημιουργία λογαριασμού. Ζητείται όμως να συμπληρωθούν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο και email επικοινωνίας.
Οι όροι που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού, εκτός από τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και υπερισχύουν ως ειδικότερες. Συγκεκριμένα όταν ο χρήστης υποβάλει την παραγγελία του χωρίς λογαριασμό:

  • μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας μόνο μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της AEGEAN SPAR EXPRESS καλώντας στο 2109883437 (χρέωση κλήσης βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) δίνοντας τον αριθμό της παραγγελίας
  • αλλαγή στα στοιχεία παράδοσης, ήτοι στη διεύθυνση και την ώρα, μπορεί να γίνει μόνο μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της AEGEAN SPAR EXPRESS καλώντας στο 2109883437 (χρέωση κλήσης βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου του εκάστοτε τηλεπικοινωνιακού παρόχου) δίνοντας τον αριθμό της παραγγελίας,
  • δεν θα βλέπει το ιστορικό των παραγγελιών του και για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό της παραγγελίας,
  • η AEGEAN SPAR EXPRESS δύναται να επικοινωνεί στα στοιχεία που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης  αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν την παραγγελία που έχει υποβάλει.
 1. Περιορισμός ευθύνης

Η AEGEAN SPAR EXPRESS ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η AEGEAN SPAR EXPRESS ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της AEGEAN SPAR EXPRESS δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η AEGEAN SPAR EXPRESS ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα https://aegeanspar.gr/είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της AEGEAN SPAR EXPRESS Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από την AEGEAN SPAR EXPRESS, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της AEGEAN SPAR EXPRESS και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της AEGEAN SPAR EXPRESS ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την AEGEAN SPAR EXPRESS ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της AEGEAN SPAR EXPRESS ή/και του https://aegeanspar.gr/ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες https://aegeanspar.gr/δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων https://aegeanspar.gr/αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της AEGEAN SPAR EXPRESS για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 1. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στην AEGEAN SPAR EXPRESS είναι εμπιστευτικές και η AEGEAN SPAR EXPRESS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η AEGEAN SPAR EXPRESS δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που η AEGEAN SPAR EXPRESS χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

 1. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η AEGEAN SPAR EXPRESS αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών  συναλλαγών σας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της AEGEAN SPAR EXPRESS επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο: Αναγνώριση χρήστη: Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το e-mail σας και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της AEGEAN SPAR EXPRESS δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας. Η εταιρεία AEGEAN SPAR EXPRESS δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της τράπεζας ALPHA BANK χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην τράπεζα ALPHA BANK μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών της τράπεζας.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την περιήγησή σας στις σελίδες του https://aegeanspar.gr/και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του https://aegeanspar.gr/, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα https://aegeanspar.gr/λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του https://aegeanspar.gr/τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα https://aegeanspar.gr/χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Back to Top